Sporen van de slavernij in Leiden

Author: Gert Oostindie | Karwan Fatah-Black

About this book

Eeuwenlang was Nederland betrokken bij slavenhandel en slavernij, een geschiedenis van uitbuiting en onverholen racisme. Dat verleden speelde zich niet alleen ver weg af, in Afrika en de Cariben, ook dichtbij zijn er sporen van terug te vinden. Zo ook in Leiden zoals deze gids in een vierluik laat zien.
‘Zwart en wit’ biedt vignetten van zwarte mensen, al dan niet slaaf, die ooit in Leiden woonden, en van witte Leidenaren die iets met hen te maken hadden. In ‘Bestuurders en Ondernemers’ passeren prominente stadsgenoten die betrokken waren bij de Atlantische slavenhandel en slavernij de revue.
Onder de noemer ‘Universiteit en intellectuelen’ wordt besproken hoe de universiteit en haar studenten, docenten en andere intellectuelen in Leiden zich al dan niet – vooral dat laatste – uitspraken over de slavernij. Tenslotte biedt ‘Collecties en schilders’ een rondgang langs Leidse musea en bibliotheken waar nu nog sporen van het slavenverleden zijn te vinden.

Gert Oostindie is emeritus-hoogleraar Koloniale en Postkoloniale Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Daarnaast was hij directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW).

Karwan Fatah-Black is universitair docent sociale en economische geschiedenis in Leiden. Momenteel doet hij onderzoek naar stadsslavernij en het ontstaan van de Afro-Surinaamse gemeenschap in Paramaribo.

Format: Paperback

Pages: 96

Illustrated: Colour

ISBN Print: 9789087283001

ISBN ePUB: 9789400603073

ISBN ePDF: 9789400603066

Published: 12 November 2017

Language: Dutch

Price 17.00

Reviews

Henri Lenferink, Burgemeester van Leiden
“Hoewel Leiden geen hoofdrol speelde in de geschiedenis van de slavernij, woonden ook hier mensen die ervan profiteerden of die anderszins betrokken waren. In die tijd was dat allemaal normaal. Er werd ook nauwelijks over gediscussieerd. Niemand die de verbinding legde tussen onze eigen vrijheid, zoals die was bevochten in de strijd tegen de Spanjaarden, en de slavenhandel en het verschrikkelijke lot van de individuele slachtoffers. Met onze huidige kijk op slavernij is dat bijna onbegrijpelijk. Het is goed dat in dit boekje de sporen uit het slavernijverleden zichtbaar zijn gemaakt, zodat we ervan kunnen leren.”
“Wij zijn trots op onze Leidse universiteit en al helemaal op ons devies “Bolwerk van vrijheid”. Helaas heeft de universiteit zich niet altijd als dat bolwerk weten te onderscheiden. Ook al was ze maar heel marginaal betrokken bij de slavernij, een bron van protest was zij evenmin. Te lang conformeerde ook de universiteit zich aan een samenleving die niet kon erkennen dat slavenhandel en slavernij indruisen tegen elementaire menselijke waarden. Afrikanen werd de vrijheid ontzegd die wij zelf zo koesterden. Sporen van de slavernij vertelt daarom geen verhaal om trots op te zijn; maar ook dit verhaal hoort bij onze geschiedenis. En voor onze eigen tijd is eens te meer duidelijk dat bolwerk van vrijheid voor ons allen een permanente opdracht is. Daar draagt dit boekje zeer aan bij.”
Henri Lenferink, Burgemeester van Leiden
“Hoewel Leiden geen hoofdrol speelde in de geschiedenis van de slavernij, woonden ook hier mensen die ervan profiteerden of die anderszins betrokken waren. In die tijd was dat allemaal normaal. Er werd ook nauwelijks over gediscussieerd. Niemand die de verbinding legde tussen onze eigen vrijheid, zoals die was bevochten in de strijd tegen de Spanjaarden, en de slavenhandel en het verschrikkelijke lot van de individuele slachtoffers. Met onze huidige kijk op slavernij is dat bijna onbegrijpelijk. Het is goed dat in dit boekje de sporen uit het slavernijverleden zichtbaar zijn gemaakt, zodat we ervan kunnen leren.”
“Wij zijn trots op onze Leidse universiteit en al helemaal op ons devies “Bolwerk van vrijheid”. Helaas heeft de universiteit zich niet altijd als dat bolwerk weten te onderscheiden. Ook al was ze maar heel marginaal betrokken bij de slavernij, een bron van protest was zij evenmin. Te lang conformeerde ook de universiteit zich aan een samenleving die niet kon erkennen dat slavenhandel en slavernij indruisen tegen elementaire menselijke waarden. Afrikanen werd de vrijheid ontzegd die wij zelf zo koesterden. Sporen van de slavernij vertelt daarom geen verhaal om trots op te zijn; maar ook dit verhaal hoort bij onze geschiedenis. En voor onze eigen tijd is eens te meer duidelijk dat bolwerk van vrijheid voor ons allen een permanente opdracht is. Daar draagt dit boekje zeer aan bij.”

Related products

Be the first to hear about the latest news and publications of LUP.

Subscribe to our newsletter >>

Be the first to hear about the latest news and publications of LUP.

Subscribe to our newsletter >>

X