Antilliaans erfgoed. 1 en 2

Omslag 1 en 2

About this book

Dit tweedelige boek, geschreven door een team van Antilliaanse en Nederlandse wetenschappers, biedt een staalkaart van reflecties op het culturele erfgoed van Aruba, Bonaire en Curaçao en van de Antilliaanse diaspora in Nederland. In het eerste deel, Toen en nu, wordt onderzocht hoe in het koloniale verleden werd aangekeken tegen de lokale culturen en hoe die culturen zich langzamerhand min of meer emancipeerden. In het tweede deel, Nu en verder, staan vragen centraal over de uitdagingen waarvoor deze culturen zich vandaag gesteld zien, in hun staatkundig ambivalente situatie als deel van het Koninkrijk der Nederlanden, de vroegere kolonisator, en gezien de grote invloed van migraties en de sterke afhankelijkheid van toerisme. Een rode draad die door beide bundels loopt is hoe opvattingen over cultureel erfgoed verbonden waren en zijn aan uitdagingen van natievorming en nation branding.

Gert Oostindie is directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW) en hoogleraar Koloniale en postkoloniale geschiedenis aan de Universiteit Leiden.

Alex van Stipriaan is hoogleraar Caribische geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en als senior onderzoeker verbonden aan het KITLV.

Beide delen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar. Deel 1: ISBN 9789087283551 en deel 2: ISBN 9789087283568

De opzet en invulling van deze bundel reflecteert het eigen onderzoek van de auteurs en de discussies die zij de afgelopen jaren in het NWO-project ‘Traveling Caribbean Heritage’ hebben gevoerd; een platform voor de uitwisseling van ideeën en praktijken, om zo bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van een inclusief erfgoedbeleid, zowel op de drie eilanden als in Nederland KITLV. Meer weten over ‘Traveling Caribbean Heritage’>

Inhoudsopgave deel 1

Inhoudsopgave deel 2

Inleiding deel 1

Inleiding deel 2

Format: Paperback

Pages: 588

Illustrated: Yes

ISBN Print: 9789087283605

Published: 3 June 2021

Language: Nederlands

Keywords:

Category:

Price 59.50

Related products

Be the first to hear about the latest news and publications of LUP.

Subscribe to our newsletter >>

Be the first to hear about the latest news and publications of LUP.

Subscribe to our newsletter >>

X