Officiersvorming in klare taal

Editor: Sander Dalenberg, Ineke Dekker-Prinsen, Ilse Folkerts, Wim Klinkert, Wouter Sanderse en Richard Tieskens in samenwerking met de Nederlandse Defensie Academie

Voor Achterplat Officiersvorming EPDF 20230707 scaled

About this book

Dit boek is niet de eerste en zeker ook niet de laatste publicatie over officiersvorming. Het belang van vorming van officieren heeft in de loop der tijden nooit ter discussie gestaan en heeft ook vandaag de dag volop de aandacht. Elke periode vraagt eigentijds antwoord op de vraag wat officiersvorming precies is en hoe deze vorming plaatsvindt. Het bijzondere van dit boek dat het is geschreven vanuit verschillende perspectieven en dat veel verschillende geledingen die zich bezig houden met het onderwerp aan het woord komen. Dit boek gaat niet alleen over wat officiersvorming is maar bevat ook heel praktische handvatten en tips hoe officiersvorming in de praktijk gestalte kan krijgen.

In het eerste deel komt de wetenschap aan het woord. De laatste jaren vindt de deugdethiek naast de plichtethiek en de gevolgenethiek steeds meer ingang in het denken over officiersvorming. Naast een heldere uiteenzetting over de mogelijkheden van een deugdetische benadering, komen ook de grenzen daarvan aan bod. Het eerste deel sluit af met een bijdrage over de relatie tussen vorming en sociale veiligheid, twee begrippen die niet los van elkaar zijn te zien.

Het tweede deel in dit boek start met een historische beschouwing over officiersvorming door de jaren heen, met name op het KIM en op de KMA. Het perspectief wordt daarne verbreeed door ook naar vorming te kijken van leidinggevenden in de civiele maatschappij aan de Nyenrode Business Universiteit. Ook buitenlandse perspectieven komen aan bod in essays over officiersvorming in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland

In het derde deel staan de verhalen centraal. Naast een bijdrage over de vormende waarde en mogelijkheden van verhalen in games en films komen de officieren en opleiders van vandaag aan het woord. In pakkende interviews verhalen zijn over de vormende gebeurtenissen in hun leven. Het maakt duidelijk dat vorming zich niet beperkt tot de opleiding, maar altijd en overal aanwezig is.

Tot slot beschrijft het vierde deel het huidige perspectief van de NLDA op officiersvorming. Het belang van kameraadschap en karaktervorming staat centraal en het laat zien hoe het verweven is in alle opleidingen. Het boek sluit af met een actuele kijk op de vorming van officieren zoals die momenteel in de Defensiestaf wordt ontwikkeld.

Out of stock

Format: Paperback

Pages: 290

Illustrated: Colour

ISBN Print: 9789087284299

ISBN ePDF: 9789400604704

Published: 31 August 2023

Language: Dutch

Related products

Be the first to hear about the latest news and publications of LUP.

Subscribe to our newsletter >>

Be the first to hear about the latest news and publications of LUP.

Subscribe to our newsletter >>

X