De ambtenaar in het openbaar bestuur

De inhoudelijke en juridische herpositionering van ambtenaren vanuit internationaal-vergelijkend perspectief

Author: Frits van der Meer|Caspar van den Berg|Gerrit Dijkstra

9789087281588 VAN DER MEER

About this book

De positie en rol van ambtenaren krijgt in Nederland en in veel andere landen hernieuwde aandacht. Zal de regering de rechtspositie van ambtenaren gelijktrekken met die van werknemers in de private sector zoals gedaan is in Italië, Zweden en Denemarken? Of blijven we juist waarde hechten aan het eigene van het werken voor de overheid? Juist langs die lijn is recentelijk in Groot-Brittannië en andere EU-lidstaten nieuwe wetgeving ingevoerd.

In De ambtenaar in het openbaar bestuur betogen de auteurs dat ook voor Nederland de nieuwe overheid geen ‘genormaliseerde’ arbeidsrechtelijke positie voor ambtenaren vereist. Sterker nog, aan het gelijktrekken van de rechtspositie kleven belangrijke nadelen, zowel in financiële als bestuurlijke zin. Ambtenaren van nu moeten flexibel en responsief zijn, maar daarmee vermindert de noodzaak van ‘klassieke’ waarden zoals politieke neutraliteit en integriteit bepaald niet. Aan die waarden moeten we juist opnieuw betekenis geven, passend bij de actuele bestuurlijke en maatschappelijke omgeving.

 

Frits van der Meer is hoogleraar Comparative Public Sector and Civil Service Reform namens het CAOP aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Caspar van den Berg is assistant professor aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Gerrit Dijkstra is lector Public Management aan de Haagse Hogeschool. Tevens is hij universitair hoofddocent aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden.

 

Format: Paperback

Pages: 104

Illustrated: Yes

ISBN Print: 9789087281588

ISBN ePUB: 9789400600829

ISBN ePDF: 9789400600812

Published: 23 February 2012

Language: Dutch

Keywords:

Category:

Price 24.90

Related products

Be the first to hear about the latest news and publications of LUP.

Subscribe to our newsletter >>

Be the first to hear about the latest news and publications of LUP.

Subscribe to our newsletter >>

X