Een sublieme nalatenschap

De erfenis van Willem Bilderdijk

Cover Bilderdijk DEF scaled

About this book

Willem Bilderdijk (1756-1831) was de grootste dichter van zijn tijd, maar ook een dwarsdenker in eeuwig verzet tegen de tijdgeest, en een zonderlinge hypochonder, die tientallen jaren leefde met “de voet in ‘t graf’, zoals hij het zelf uitdrukte. Het universele genie Bilderdijk was een van de laatste Europeanen die nog over alle kunsten en wetenschappen een deskundige mening kon geven. Dat deed hij dan ook graag, en dat werd hem lang niet altijd in dank afgenomen.

Naast talloze felle tegenstanders kende Bilderdijk ook een groot aantal bewonderaars. Al tijdens zijn leven begonnen zij gedrukte publicaties, documenten, brieven en afbeeldingen van en over Bilderdijk te verzamelen. Ook een haarlok van de grote dichter, zijn dodenmasker of een gipsen afdruk van zijn schrijfhand werden gewilde verzamelobjecten. De collecties van de twee grootste verzamelaars kwamen uiteindelijk terecht bij de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden en bij de Vereniging “Het Bilderdijk-Museum’ te Amsterdam. In 2020 werden beide verzamelingen verenigd in de Universiteitsbibliotheek te Leiden, de stad die Bilderdijk zelf zag als “‘t Eden der wareld’.

In ‘Een sublieme nalatenschap’ geeft een keur van Bilderdijk-kenners een indruk van de schatten die de nu op één plek bijeengebrachte collectie bevat.

De neerlandici Rick Honings en Gert-Jan Johannes publiceerden tal van boeken en artikelen over literatuur- en cultuurhistorische onderwerpen, onder meer over Bilderdijk. Zo schreef Honings, samen met Peter van Zonneveld, de Bilderdijk-biografie ‘De gefnuikte arend’ (2013). Honings en Johannes zijn beiden bestuurslid van de Vereniging “Het Bilderdijk-Museum’.

Inkijkexemplaar

 

Format: Hardback

Pages: 288

Illustrated: Yes

ISBN Print: 9789087283476

Published: 24 April 2020

Language: Nederlands

Reviews

Arjan Peters, de Volkskrant
“Fijne essays en fraaie citaten over Willem Bilderdijk.”
“De bundel biedt een rijkgeschakeerd beeld van de temperamentvolle, excentrieke, twistzieke Bilderdijk en zijn tijd.”
“Aantrekkelijk geschreven bundel met 22 korte artikelen over Bilderdijk, die elk een aspect uit zijn al dan niet geschreven nalatenschap belichten. Met veel nieuwe gezichtspunten. Mooi vormgegeven en rijk geïllustreerd in kleur.”
Arjan Peters, de Volkskrant
“Fijne essays en fraaie citaten over Willem Bilderdijk.”
“De bundel biedt een rijkgeschakeerd beeld van de temperamentvolle, excentrieke, twistzieke Bilderdijk en zijn tijd.”
“Aantrekkelijk geschreven bundel met 22 korte artikelen over Bilderdijk, die elk een aspect uit zijn al dan niet geschreven nalatenschap belichten. Met veel nieuwe gezichtspunten. Mooi vormgegeven en rijk geïllustreerd in kleur.”

Related products

Be the first to hear about the latest news and publications of LUP.

Subscribe to our newsletter >>

Be the first to hear about the latest news and publications of LUP.

Subscribe to our newsletter >>

X