Al die onbekende beroemdheden

250 jaar Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

Editor: Ton van Kalmthout, Peter Sigmond, Aleid Truijens

Frontcover

About this book

In 1766 werd de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde opgericht voor de beoefening en bestudering van de Nederlandse taal, literatuur en geschiedenis. Het is in Nederland nog altijd een belangrijk forum voor schrijvers en geesteswetenschappers, dat met lezingen en discussies, prestigieuze prijzen en de ondersteuning van tal van andere initiatieven – cultuurhistorische werkgroepen, publicaties, de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren – een unieke plaats inneemt in de Nederlandse cultuur.

In dit boek schetsen Rick Honings, Atte Jongstra, Ton van Kalmthout, Aleid Truijens, Marleen de Vries en Peter van Zonneveld voor het eerst een min of meer integraal beeld van de Maatschappij sinds haar oprichting. Centraal staat daarbij de vraag hoe het genootschap maatschappelijk verankerd is. Hoe is haar doen en laten bepaald door de historische omstandigheden en welke impact heeft zij op haar beurt gehad op het culturele leven? Zo weerspiegelt de levensloop van de Maatschappij de ontwikkeling van 250 jaar engagement met het geestesleven in Nederland.

Ton van Kalmthout is senior-onderzoeker Literatuurgeschiedenis bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis van de KNAW. Peter Sigmond is historicus en heeft verschillende functies bekleed in het museale en culturele veld. Aleid Truijens is schrijver, journalist, literair criticus en columnist van de Volkskrant.

 

Out of stock

Format: Paperback

Pages: 224

ISBN Print: 9789087282585

ISBN ePDF: 9789400602540

Published: 20 May 2016

Language: Dutch

Keywords:

Category:

Price 36.00

Related products

Be the first to hear about the latest news and publications of LUP.

Subscribe to our newsletter >>

Be the first to hear about the latest news and publications of LUP.

Subscribe to our newsletter >>

X